Pokazywanie postów oznaczonych etykietą #SzczęśliwyNumerek. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą #SzczęśliwyNumerek. Pokaż wszystkie posty
Szczęśliwy numerek

lutego 28, 2022

Szczęśliwy numerek

 Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 marca 2022 r. powracamy do losowania "szczęśliwego numerka"!😄😄😄

Regulamin

 1. Szczęśliwy numerek jest losowany każdego dnia (od poniedziałku do piątku) i obowiązuje do końca zajęć lekcyjnych w danym dniu.
 2. Każdego dnia może być wylosowany tylko jeden numerek od 1- 26
 3. Szczęśliwy numerek losowany jest elektronicznie w systemie Librus wieczorem dzień wcześniej.
 4. Wylosowany numer podawany jest do wiadomości uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez dziennik elektroniczny Librus. 
 5. Szczęśliwy numerek posiada ta osoba, której numerek z dziennika odpowiada wylosowanemu. Od wyniku losowania nie ma odwołania.
 6. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość jego wykorzystania.
 7. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony z odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisania niezapowiedzianej kartkówki.
 8. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
 9. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od pisania zapowiedzianych lub przełożonych sprawdzianów i kartkówek, wykonywania prac domowych, z których uczeń może być oceniony, aktywnego udziału w lekcji.
 10. Punkt 7 jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna lub pisemna ma zaważyć na ocenie semestralnej.
 11. Uczeń ze szczęśliwym numerkiem jest zobowiązany do aktywnego udziału w lekcji.
 12. Za pracę na lekcji uczeń może zostać oceniony.
 13.  Szczęśliwy numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.
 14. Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminów szkolnych. Szczęśliwy numerek nie chroni od uwag za złe zachowanie.
 15. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczeń traci swoje przywileje, których może go pozbawić dowolny pracownik szkoły w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem.
 16. Szczęśliwy numerek obowiązuje bezterminowo.


Pierwszym "szczęśliwym numerkiem" w dniu 01.03.2022 r.  jest numer:💙💚💛💜


Copyright © Samorząd Uczniowski , Blogger